Are you Ready for Kindergarten?: Verbal Skills

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 21,5 x 28 cm

Cuốn sách này sẽ giúp bé của bạn trở nên quen hơn với các chữ cái, đọc và viết những từ đơn giản để chuẩn bị đi học. Với những bài tập từng bước, từng bước một và những hoạt động vui nhộn, bé của bạn sẽ thấy rất vui khi bắt đầu với năm học chính thức đầu tiên của bé ở trường.

Sách dành cho trẻ từ 4-5 tuổi

Are you Ready for Kindergarten?: Verbal Skills

Are you Ready for Kindergarten?: Verbal Skills

Are you Ready for Kindergarten?: Verbal Skills

Are you Ready for Kindergarten?: Verbal Skills

Hỗ trợ trực tuyến