Are You Ready for Kindergarten? Scissor Skills

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 21,5 x 28 cm

Cuốn sách này sẽ giúp bé quen hơn với kéo và học làm thế nào để sử dụng kéo an toàn. Bằng những bài tập đơn giản với hướng dẫn tận tình, bé của bạn sẽ có kỹ năng kiểm soát kéo dễ dàng và thoải mái mà vẫn rất thích thú.

Sách dành cho trẻ từ 4 - 5 tuổi

Are You Ready for Kindergarten? Scissor Skills

Are You Ready for Kindergarten? Scissor Skills

Are You Ready for Kindergarten? Scissor Skills

Are You Ready for Kindergarten? Scissor Skills

Are You Ready for Kindergarten? Scissor Skills

Hỗ trợ trực tuyến