Are You Ready for Kindergarten? Pencil Skills

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 21,5 x 28 cm

Cuốn sách này sẽ giúp bé của bạn trở nên quen hơn với bút chỉ. Bằng cách làm theo các bài tập tô màu từng bước, từng bước một, bé sẽ thích thú khi sử dụng bút chì và chuẩn bị để học viết số và chữ cái.

Sách dành cho trẻ từ 4 -5 tuổi

Số trang: 63 trang

Are You Ready for Kindergarten? Pencil Skills

Are You Ready for Kindergarten? Pencil Skills

Are You Ready for Kindergarten? Pencil Skills

Are You Ready for Kindergarten? Pencil Skills

Hỗ trợ trực tuyến