Are You Ready for Kindergarten? Pasting Skills

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 21,5 x 28 cm

Cuốn sách này sẽ giúp bé của bạn trở nên quen hơn với hồ dán và giấy dán. Bé sẽ học làm thế nào để dán giấy và hoàn thành 1 bài nghệ thuật. Đây là cách thật tuyệt để phát triền kỹ năng kiểm soát đôi tay khéo léo của trẻ.

Sách dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên

Are You Ready for Kindergarten? Pasting Skills

Are You Ready for Kindergarten? Pasting Skills

Are You Ready for Kindergarten? Pasting Skills

Are You Ready for Kindergarten? Pasting Skills

Are You Ready for Kindergarten? Pasting Skills

Hỗ trợ trực tuyến