More Lets Sticker and Paste

Rate this item
(1 Vote)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Trong phần tiếp theo của Let's Sticker and Paste!, bé sẽ có cơ hội nhiều hơn để phát triển kỹ năng điều khiển và kỹ năng lý luận về không gian bằng cách dán những mảnh giấy và đồ vật lên những đường vẽ sẵn để hoàn thành bức tranh thú vị.

Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên.

Số trang: 40 trang

More Lets Sticker and Paste

More Lets Sticker and Paste

More Lets Sticker and Paste

More Lets Sticker and Paste

More Lets Sticker and Paste

More Lets Sticker and Paste

Hỗ trợ trực tuyến