More Let's Fold

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Cuốn sách này cung cấp cho bé tiếp tục thực hành bài tập gấp giấy. Được xây dựng từ series những quyển sách trước, bé sẽ có thể từ từ học kỹ năng gấp giấy nâng cao. Gấp giấy sẽ mang lại cho bé kinh nghiệm xúc giác quan trọng và là bài học rất tốt cho bé rèn luyện đôi tay khéo léo của mình.

Cuốn sách gồm các bài tập từ bước đơn giản của một bài tập gấp, thông qua bắt đầu với origami. Từ đó, bé sẽ thỏa sức sáng tạo, vui chơi với đồ chơi

giấy và bài tập nghệ thuật của chính bé. Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên.

Số trang: 40 trang

More Let's Fold

More Let's Fold

More Let's Fold

More Let's Fold

More Let's Fold

More Let's Fold

More Let's Fold

More Let's Fold

Hỗ trợ trực tuyến