More Lets Cut Paper

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Cuốn sách này cung cấp cho bé tiếp tục thực hành bài tập cắt giấy. Được xây dựng từ series những quyển sách trước, bé sẽ có thể từ từ học kỹ năng cắt giấy nâng cao. Bé sẽ học cách cầm và kiểm soát kéo khéo léo với những nhát cắt đơn giản trên đường thẳng tới những đường cong phức tạp, đường zigzac và hình khối.

Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên

Số trang: 40 trang

More Lets Cut Paper

More Lets Cut Paper

More Lets Cut Paper

More Lets Cut Paper

More Lets Cut Paper

Hỗ trợ trực tuyến