Let's Sticker & Paste

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Trong cuốn sách này, bé trước tiên là học cách đặt những miếng sticker lên nền đầy màu sắc sao cho thật đẹp và sống động. Qua cuốn sách, bé sẽ làm theo cách mà bé thích, bé sẽ phát triển kỹ năng điều khiển vận động và kỹ năng lý luận không gian bằng cách dán giấy và vật lên trên các đường có sẵn để hoàn thành 1 bức tranh thật đẹp.

Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên

Số trang: 40 trang

Let's Sticker & Paste

Let's Sticker & Paste

Let's Sticker & Paste

Let's Sticker & Paste

Hỗ trợ trực tuyến