More Let's Color

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Cuốn sách này cung cấp cho bé tiếp tục thực hành bài tập tô màu. Được xây dựng từ series những quyển sách trước, bé sẽ có thể từ từ học kỹ năng to màu nâng cao. Sử dụng bút chì màu là 1 bài học quan trọng để học cách tập viết bằng bút chì.

Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên.

Số trang: 40 trang

More Let's Color

More Let's Color

More Let's Color

More Let's Color

More Let's Color

Hỗ trợ trực tuyến