Let's Cut Paper! Food Fun

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Mỗi trang giấy là các món ăn và có thể làm đồ chơi giả lập sau khi cắt ra. Hầu hết thời gian là bé của bạn được yêu cầu cắt những đường thẳng, nhưng sau đó bé sẽ phải gập hoặc dán chúng với nhau nữa. Mỗi trang bao gồm những hướng dẫn cho bố mẹ để giúp bé hoàn thành bức tranh hoàn chỉnh

Sách dành cho trẻ trên 2 tuổi

Số trang: 40 trang

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Let's Cut Paper! Food Fun

Hỗ trợ trực tuyến