Let's Cut Paper: Amazing Animals

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Học cách sử dụng một cách an toàn một cây kéo là quan trọng đối với hoạt động ở trường và hoạt động vui chơi trẻ. Bé sẽ rất thích phát triển kĩ năng này với những con vật được thể hiên trên các trang sách này. é sẽ học cách cầm và kiểm soát kéo, và bắt đầu trước tiên với những nhát cắt đơn giản trên đường thẳng tới những đường cong phức tạp, đường zigzac và hình khối.

Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên

Số trang: 40 trang

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Let's Cut Paper: Amazing Animals

Hỗ trợ trực tuyến