Let's Cut Paper

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Học cách sử dụng kéo 1 cách an toàn là 1 phần quan trọng trong việc chuẩn bị tới trường. Cuốn workbook này tập cho bé học cách sử dùng kéo..

Bé sẽ học cách cầm và kiểm soát kéo, và bắt đầu trước tiên với những nhát cắt đơn giản từ đường thẳng tới những đường cong phức tạp, đường zigzac và hình khối.

Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên

Số trang: 40 trang

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Let's Cut Paper

Hỗ trợ trực tuyến