Let's Color

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Pub North America
  • Pages: English
  • Kích Thước: 14.7 x 21 x 0.8 cm

Các bài tập tô màu cho bé nhỏ tuổi thường quá phức tạp. Cuốn sách này thì sẽ bắt đầu với những kĩ năng đơn giản để bé có thể vẽ nguệch ngoạc lên 1 bức tranh ngẫu nhiên.

Qua cuốn sách, bé sẽ tiến bộ dần dần, và bé sẽ từ từ học cách tô màu theo nét định sẵn. Sử dụng bút chì màu là mốc quan trọng cho bé để tập viết bằng bút chì.

Sách dành cho bé từ 2 tuổi trở lên.

Số trang: 40 trang

Let's Color

Let's Color

Let's Color

Let's Color

Let's Color

Let's Color

Let's Color

Xem thêm trong mục này: « Drawing Let's Cut Paper »
Hỗ trợ trực tuyến