Simple Addition

Rate this item
(1 Vote)
  • NXB: Kumon Publishing
  • Pages: English

Cuốn sách này tập trung vào việc giúp trẻ học về cách thêm số 1 và 2 để ra các số khác. Bằng cách sử dụng cuốn sách này trẻ có thể hiểu được khái niệm Cộng bằng cách theo dõi sự lặp lại của các con số, đọc số và sau đó dần dần chuyển sang công thức Cộng bao gồm số 1 và 2.

Bìa mềm, 80 trang

Simple Addition

Simple Addition

Simple Addition

Simple Addition

Simple Addition

Simple Addition

Simple Addition

Xem thêm trong mục này: « Pasting Drawing »
Hỗ trợ trực tuyến