Simple Subtraction

Rate this item
(1 Vote)
  • NXB: Kumon Publishing
  • Pages: English

Cuốn sách này sẽ giúp con bạn phát triển về kĩ năng làm phép tính trừ từ số 1 đến số 5 và từ toàn bộ con số này lên đến 20. Bằng cách sử dụng cuốn sách này, trẻ em sẽ có thể hiểu khái niệm về phép trừ bằng cách theo dõi liên tục, đọc số cả hai phía trước và ngược lại sau đó dần dần chuyển sang trừ với các số từ 1 đến 5.

Bìa mềm: 80 trang

Simple Subtraction

Simple Subtraction

Simple Subtraction

Simple Subtraction

Simple Subtraction

Simple Subtraction

Simple Subtraction

Xem thêm trong mục này: « Addition & Subtraction Pasting »
Hỗ trợ trực tuyến