Addition & Subtraction

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Kumon Publishing
  • Pages: English

Hầu hết các sách bài tập ở trường đều bao quát tất cả các chủ đề trong 1 quyển sách và kết quả là không thể hiện đủ với các khái niệm toán học quan trọng trong cuốn sách đó.

Với nghiên cứu của Kumon đã nhận ra rằng, các bé sẽ học dễ dàng hơn khi giải quyết một kỹ năng thiết lập tại một thời điểm. Vì vậy, cuốn sách này đã được thiết kế theo hình thức về sách bài tập để giúp trẻ thực hành một kỹ năng toán học đặc biệt được thể hiện trong mỗi cuốn sách.

Bìa mềm: 96 trang

Addition & Subtraction

Addition & Subtraction

Addition & Subtraction

Addition & Subtraction

Xem thêm trong mục này: « Tracing Simple Subtraction »
Hỗ trợ trực tuyến