Hide and Seek Kittens

Rate this item
(2 votes)
  • NXB: Usborne Publishing Ltd
  • Pages: English
  • Kích Thước: 25cm x 21cm

Cuốn sách Touchy-Feel và những miến flap giúp trẻ tìm các chú mèo con được ẩn xung quanh trang trại bằng các loại chất liệu khác nhau ở những nơi bất ngờ nhất. Nó cũng chứa đựng những hình ảnh minh họa của Lesley Danson. Những chú mèo con đang ẩn trốn ở đâu? cuốn sách touch and feel này khuyến khích trẻ lật mở những miếng flap để tìm kiếm những chú mèo đang ẩn trốn xung quanh trang trại và khuyến khích bé học đếm với những chú mèo con.

Hide and Seek Kittens

Hide and Seek Kittens

Hide and Seek Kittens

Hide and Seek Kittens

Hide and Seek Kittens

Hide and Seek Kittens

Hide and Seek Kittens

Xem thêm trong mục này: Pat the Bunny »
Hỗ trợ trực tuyến