Counting Book

Rate this item
(1 Vote)
  • Pages: English
  • Kích Thước: 24 x 24 x 2 cm

Cuốn sách gồm nhiều hình minh họa tuyệt đẹp giúp bé của bạn phát triển kỹ năng đếm, nối và nhận biết chữ số.

Bé yêu của bạn sẽ rất thích lật mở trên từng trang sách để khám phá 1 chữ số bên dưới những đồ vật và những con thú.

Bối cảnh bao gồm: Tại công viên, Trên nông trại, Ở trong rừng.

Counting Book

Counting Book

Counting Book

Counting Book

Counting Book

Counting Book

Counting Book

Hỗ trợ trực tuyến