Look inside an Airport

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Usborne Pub Ltd
  • Pages: English
  • Kích Thước: 23,5x26,5cm

Sân bay là nơi ly kỳ và hấp dẫn cho trẻ em với đầy đủ các thiết bị mới lạ, và dĩ nhiên - rất nhiều máy bay. Cuốn sách này cho phép trẻ để tìm hiểu thêm về cách sân bay hoạt động như thế nào.

Bao gồm các cảnh 'Xử lý hành lý', 'Chuẩn bị máy bay', 'cất cánh' và 'mang hàng hóa. Đa dạng về thông tin, với nhiều màu sắc, hình ản minh họa thân thiện và rất nhiều flaps để cho trẻ khám phá và tìm kiếm bên dưới những miếng flap đó.

Look inside an Airport

Look inside an Airport

Look inside an Airport

Look inside an Airport

Look inside an Airport

Look inside an Airport

Hỗ trợ trực tuyến