Look inside a Farm

Rate this item
(1 Vote)
  • NXB: Usborne Pub Ltd
  • Pages: 16 trang
  • Kích Thước: 20,3 x 17,7 cm

Cuốn sách giới thiệu cho trẻ về cuộc sống ở nông trại diễn ra như thế nào, những chú bò làm gì trong 1 ngày, trang trại thay đổi như thế nào qua các mùa và các loại động vật khác nhau, các loại máy móc khác nhau... được tái hiện trên từng trang sách.

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Look inside a Farm

Hỗ trợ trực tuyến