Look inside Space

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Usborne Pub Ltd
  • Pages: English
  • Kích Thước: 20,3 x 17,7 cm

Đây là một cuốn sách flap book tuyệt vời với các thông tin thú vị về không gian, và những điều tuyệt vời được tái hiện trên các trang sách như ngôi sao, mặt trăng, sao chổi và các hành tinh của hệ mặt trời của chúng ta. Mỗi trang sách được minh họa với màu sắc tuyệt đẹp, và một số miếng flaps để bé khám phá và tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra trong không gian vũ trụ quốc tế, làm thế nào các phi hành gia đến được Mặt trăng và những họ đã làm gì ở đó, cũng như lịch sử của thiên văn học...

Hình ảnh minh họa sống động và giải thích đơn giản kết hợp với hơn 70 miếng flaps để bé khám phá không gian vũ trụ.

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Look inside Space

Xem thêm trong mục này: « First Words Look inside a Farm »
Hỗ trợ trực tuyến