Lift the Flap Books Question and Answers

Rate this item
(1 Vote)
  • NXB: Usborne Publishing Ltd
  • Pages: 14 trang

Đây là cuốn sách boardbook với hơn 60 nắp lật mở. Cung cấp câu trả lời một cách thân thiện và thú vị cho những câu hỏi đầy thách thức mà các em nhỏ thắc mắc.

Với những nhóm câu hỏi: Ai? Tại sao? Ở đâu?... mang lại cùng với sự pha trộn giữa các môn học, khiến nó trở thành một cuốn sách hoàn hảo. Minh họa mang tính giải trí và đầy thông tin, lời chú giải được viết đơn giản rõ ràng, liên kết hài hước.

Questions and Answers

Questions and Answers

Questions and Answers

Questions and Answers

Questions and Answers

Questions and Answers

Xem thêm trong mục này: « Peep inside the zoo
Hỗ trợ trực tuyến