See Inside Space

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Usborne Publishing Ltd
  • Pages: English

Cuốn sách Look inside space là một cuốn sách flap book về thiên văn học, được đóng gói với các sự kiện và thông tin về những ngôi sao, hành tinh và vũ trụ.

Chủ đề được thể hiện trên hai trang tuyệt vời cho hệ thống năng lượng mặt trời của chúng ta, làm thế nào các nhà khoa học nghĩ rằng vũ trụ được tạo ra và công nghệ mới nhất về sự di chuyển không gian.

Hơn 50 miếng lật mở sẽ tiết lộ sự thật thú vị về vũ trụ và có một cuốn sách nhỏ của bản đồ Sao được gắn trong một túi ở mặt sau của cuốn sách. Cùng với các liên kết đến các trang web Internet với các thông tin về không gian, trò chơi và hình ảnh mới nhất.

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

See Inside Space

Hỗ trợ trực tuyến