See inside your head

Rate this item
(1 Vote)
  • NXB: Usborne Publishing Ltd
  • Pages: English

Cuốn sách Flap book này là sự kích thích tìm hiểu , tư duy về cách làm việc của bộ não, các giác quan và trên hết nó được trình bày một cách rõ ràng, nhưng thú vị, đầy màu sắc.

Từ cách thức bộ não học để làm những điều mới mẻ như chơi quần vợt tới những gì xảy ra với bộ não khi gặp khó khăn, cuốn sách này giải thích một phần thiết yếu của não đóng vai trò trong mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Với hơn 70 miếng lật mở, được giấu trong đó là những thực tế thú vị và những sự tưởng tượng về thị giác thú vị, cuốn sách này cung cấp một sự giới thiệu tuyệt vời được giấu trong thế giới tâm trí của trẻ.

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

See inside your head

Hỗ trợ trực tuyến