First Words

Rate this item
(2 votes)
  • Pages: English
  • Kích Thước: 24 x 24 x 2 cm

Bé có thể rất vui vẻ khi kết nối từ và hình ảnh trong cuốn Flap book này. Những bức tranh thật đẹp được đóng vào để bé có thể lật mở để khám phá những từ bên dưới, trong khi những từ này được đóng vào thì bé có thể nhìn thấy những bức tranh.

Đây là 1 sáng kiens cho bé mới bắt đầu thực hành nhận biết chữ viết, trong khi đó cung cấp cho trẻ cách tìm, đặt tên và nói về nó.

First Words

First Words

First Words

First Words

First Words

First Words

First Words

Xem thêm trong mục này: « Counting Book Look inside Space »
Hỗ trợ trực tuyến