Telling the Time

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Usborne Pub Ltd
  • Pages: English
  • Kích Thước: 28.4 x 22 x 2 cm

Cuốn sách sẽ giúp cho bé bắt đầu hiểu về cách học nói thời gian. Sách kể về những việc làm thường xuyên mà gia đình Boot làm ở Nong trại Cây táo.

Các bé sẽ cùng học về thời gian với Poppy và sam, mỗi trang là những hoạt động và thời gian tương ứng, bé có thể lấy tay quay kim đồng hồ trên mặt đồng hồ đồi chơi để thực hành. Trong mõi trang sách đều có 1 chú vịt vàng nhỏ bé, các bé sẽ rất thích đó!

Telling the Time

Telling the Time

Telling the Time

Telling the Time

Telling the Time

Telling the Time

Telling the Time

Xem thêm trong mục này: Guess How Much I Love You »
Hỗ trợ trực tuyến