Count 123

Rate this item
(0 votes)
  • NXB: Tiger Tales; Brdbk edition
  • Pages: English

Mỗi trang sách là sự kết hợp của các con số lớn, với các số có rãnh, với các mũi tên chỉ hướng, giúp trẻ có thể dùng ngón tay lần theo các con số. Lật mở để khám phá những bí ẩn bên dưới và thực hành đếm số.

Series: My First Touch and Trace

Số trang: 26 trang

Count 123

Count 123

Count 123

Count 123

Count 123

Xem thêm trong mục này: « My first word book
Hỗ trợ trực tuyến