My first word book

Rate this item
(0 votes)
  • Pages: English
  • Kích Thước: 22 x 25cm

Có hơn 270 từ quen thuộc dành cho các bé để tìm và học trong cuốn sách được minh họa một cách thú vị này. Mỗi từ được đưa vào cuộc sống với một minh hoạ thân thiện, và chia thành các chủ đề bao gồm ‘Animals’, ‘At home’, ‘My body’, ‘Bedtime' và nhiều hơn nữa.

My first word book

My first word book

My first word book

My first word book

My first word book

My first word book

My first word book

My first word book

My first word book

My first word book

Hỗ trợ trực tuyến