Guess How Much I Love You

Rate this item
(0 votes)
  • Pages: English
  • Kích Thước: 15 x 13 x 1.2cm

Các bé sẽ rất yêu thích cuốn sách này! Trong suốt thời gian chơi trong giờ đi ngủ, mỗi lúc Nutbrown hare lại chứng minh rằng cậu yêu cha mình như thế nào, Cha Nutbrown Hare cũng thể hiện rằng tình yêu mà ông dành cho cậu ấy được đáp trả nhiều hơn như thế nào!

Guess How Much I Love You

Guess How Much I Love You

Guess How Much I Love You

Xem thêm trong mục này: « Telling the Time First Colours »
Hỗ trợ trực tuyến