First sticker book: Cars

Rate this item
(1 Vote)
  • NXB: Usborne Pub Ltd
  • Pages: 16 pages + 8 pages stickers
  • Kích Thước: 27,6 x 21,6cm

Với hơn 100 stickers để hoàn thành các bức tranh đường phố với rất nhiều loại xe khác nhau.

Bé sẽ tha hồ được sáng tạo bằng cách bóc sticker và dán vào bối cảnh bức tranh,

Một cách thú vị để khuyến khích xây dựng lối sống lành mạnh ở trẻ nhỏ.

First sticker book: Cars

First sticker book: Cars

First sticker book: Cars

First sticker book: Cars

First sticker book: Cars

First sticker book: Cars

First sticker book: Cars

First sticker book: Cars

Xem thêm trong mục này: Sticker book: 100 First English Words »
Hỗ trợ trực tuyến