"Đối với một đứa trẻ, mỗi trang sách chứa đựng sự bất ngờ bí ẩn, trẻ mới tập đi học thông qua sự lặp đi lặp lại và tình yêu thương mà cùng một cuốn sách mang lại. Mỗi lần đọc mang tới cơ hội tốt để bé tìm thấy những điều mới mẻ trong những bức minh họa và trong những câu chữ.

The Monitor đã yêu cầu những bậc cha mẹ nộp những cuốn sách yêu thích mà họ dành đề đọc cho các bé của mình trong cuộc khảo sát trên Facebook. Và cuộc khảo sát đã cho thấy rằng rất nhiều sách mà các cha mẹ yêu thích nhất lại chính là những cuốn sách mà họ nhớ đọc được khi còn nhỏ. Dưới đây là top 10 những câu chuyện mà chắc chắn sẽ được ghi nhớ qua những trang sách mãi mãi, mặc dù chúng ta không thể thực hiện bất kì những lời hứa về những trang sách."

1. Goodnight Moon by Margaret Wise Brown

2. Go, Dog, Go! by P.D. Eastman

3. The Runaway Bunny' by Margaret Wise Brown

4. If You Give a Mouse a Cookie by Laura Numeroff

5. Green Eggs and Ham by Dr. Seuss

6. Good Night, Gorilla by Peggy Rathmann

7. Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? by Bill Martin, Jr

8. The Napping House by Audrey Wood

9. The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle

10. There's a Monster at the End of this Book by Jon Stone

Sách mới

Sách hay cho bé

Hỗ trợ trực tuyến